Abecední přehled všech koled

Seznam koled obsahuje všechny zpracované koledy, a to v abecedním pořadí. Podle patřičné ikonky lze hned dohledat, zdali k písni přináleží notový zápis (), hudební nahrávka () či obojí.

Dík za poskytnutí práv k zveřejnění nahrávek patří autorům uvedeným v příloze.
Ach, koleda  

Ach koleda svatá přijela 

Ach, na kopci soudek, koleda  

Ach, přibíhá jelen plachý 

Ach, přijelo pět neženatých 

Ach sokole sokolíčku

Ach svaté vánoce přijíždějí 

Ach ty, kavko ptáčku, lilium

Ach ty, zajíčku maličký 

Ach vstala jsem brzy raníčko

Ach, zahrádko, koleda 

Ach, za vraty, koleda

Brzy raníčko jsem vstala 

Hej, svatá koleda přijíždí

Jeřábice letěla lesem 

Kotūris 

Letí letí sokolíček 

Má ten zajíček 

Na ulici, na široké I. 

Na ulici, na široké II.  

My, setřičko, koledovat

Nedělního rána

Oi ty, včeličko, ty ty ty 

Plaval bobr přes Dunaj, koleda

Pobíhala pávice po dvoře 

Pojďme, chlapci, koledovat, koleda 

Po sadu jsem chodila 

Potůček hluboký, koleda 

Proč máš, vlčku, světlé oči  

Přibíhá jelen devítirohý 

Půjdem, sestřičko, koledovat 

Sokolíčku sivý  

Temnou nocí, koleda 

Tři včelky lesem letěly 

Tři včelky letěly 

Ty, veverko 

Vánoce přijíždějí  

Vánočního rána  

Vánočního rána růže rozkvetla 

V půli pole hruška kvete

Vprostřed pole  

Vychloubal se jestřábíček

V zeleném sadě jablůňka 

Zahrádečko, koleda Seznam koled