Vánoční koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach sokole sokolíčku

Ach, za vraty, koleda

Jeřábice letěla lesem

Na ulici, na široké II.

Nedělního rána

Po sadu jsem chodila

Temnou nocí, koleda

Tři včelky lesem letěly

Ty, veverko

V zeleném sadě jablůňkaTři včelky lesem letěly

Záznam: 1936
Zpíval: Agota Verseckienė (83)
Místo: Kuršiai

Zapsal: J. Aidulis
Nahrál: A. Zacharas
Archivační číslo: LTA 912(189)Trys bitukės šilu lėkė

1. Trys bitukės šilu lėkė,
Kalėda kaledzie(ka).

2. Ir lėkdamos nudūzgėjo,
Kalėda kalėdzie(ka).

3. – Kur mes trys nusilėksim?
Kalėda kalėdzie(ka).

4. – Aš, pirmoj, sauson pušin,
Kalėda kalėdzie(ka).

5. – Aš, antroj, žalion girion,
Kalėda, kalėdzie(ka).

6. – Aš, trečioj, dobilynan,
Kalėda kalėdzie(ka).

7. – Ką mes trys nusiveiksim?
Kalėda kalėdzie(ka).

8. – Aš, pirmoj, korelius vysiu,
Kalėda kalėdzie(ka).

9. – Aš, antroj, duonelę dirbsiu,
Kalėda kalėdzie(ka).

10. – Aš, trečioj, medulį nešiu,
Kalėda kalėdzie(ka).

11. Trys sesulės keliu ėjo,
Kalėda kalėdzie(ka).

12. Ir eidamos suskalbėjo,
Kalėda kalėdzie(ka).

13. – Kur mes trys nuvažiuosim?
Kalėda kalėdzie(ka).

14. – Aš, pirmoj, in tėvulį,
Kalėda kalėdzie(ka).

15. – Aš, antroj, in motulę,
Kalėda kalėdzie(ka).

16. – Aš, trečioj, in brolelį,
Kalėda kalėdzie(ka).

17. – Kur mes trys susisėsim?
Kalėda kalėdzie(ka).

18. – Aš, pirmoj, užu stalo,
Kalėda kalėdzie(ka).

19. – Aš, antroj, gale stalo,
Kalėda kalėdzie(ka).

20. – Aš, trečioj, popečėje,
Kalėda kalėdzie(ka).

21. – Ką mes trys pasidėsim?
Kalėda kalėdzie(ka).

22. – Aš, pirmoj, pyragėlius,
Kalėda kalėdzie(ka).

23. – Aš, antroj, žalią vyną,
Kalėda kalėdzie(ka).

24. – Aš, trečioj, mažus vaikus,
Kalėda kalėdzie(ka).

Tři včelky lesem letěly

1. Tři včelky lesem letěly,
koledička koleda.

2. Za letu si bzučely,
koledička koleda.

3. – Kam se my tři vydáme?
koledička koleda.

4. – Já, první, v suchý bor,
koledička koleda.

5. – Já, druhá, v zelený háj,
koledička koleda.

6. – Já, třetí, v jetelové pole,
koledička koleda.

7. – Co my tři dělat budem´?
koledička koleda.

8. – Já, první, plástve lepit budu,
koledička koleda.

9. Já, druhá, kašičku dělat budu,
koledička koleda.

10. – Já, třetí, med nosit budu,
koledička koleda.

11. Tři sestry cestou šly,
koledička koleda.

12. Za chůze se bavily,
koledička koleda.

13. – Kam se my tři vydáme?
koledička koleda.

14. – Já, první, k tatíčkovi,
koledička koleda.

15. – Já, druhá, k matičce,
koledička koleda.

16. – Já, třetí, k bratříčkovi,
koledička koleda.

17. – Kam si my tři sedneme?
koledička koleda.

18. – Já, první, za stůl,
koledička koleda.

19. – Já, druhá, zkraje stolu,
koledička, koleda.

20. – Já, třetí, na zápecí,
koledička koleda.

21. – Co si my tři vezmeme?
koledička koleda.

22. – Já, první, koláče,
koledička koleda.

23. – Já, druhá, víno zelené,
koledička koleda.

24. – Já, třetí, děti malé,
koledička koleda.