Adventní koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach, koleda

Ach ty, zajíčku maličký

Kotūris

Oi ty, včeličko, ty ty ty

Pobíhala pávice po dvoře

Potůček hluboký, koleda

Sokolíčku sivý

Tři včelky letěly

Vychloubal se jestřábíčekAch, koleda

Záznam: 1928
Zpíval: Mikalė Mockevičienė (83)
Místo: Cijūniškė

Zapsal: J. Dovydaitis
Nahrál: -
Archivační číslo: LTA str. 155(6), text 657(27)

Oi leliumai

1. Oi leliumai,
Gili, gili upelė, leliumai,
Dar nelabai gili, leliumai.

2. Toje upelėj, leliumai,
Žibus akmenėlis, leliumai.

3. Ant to akmenėlio, leliumai,
Du broleliai sėdi, leliumai.

4. Du broleliai sėdi, leliumai,
Po skuskelę turi, leliumai.

5. – Eikim mudvi, sesulės, leliumai,
Pavarysim brolelius, leliumai.

6. Pavarysim brolelius, leliumai,
Ir atimsim skuskeles, leliumai.

7. – Atstokit, sesulės, leliumai,
Ne jūs pirktos skuskelės, leliumai.

8. Ne jūs pirktos skuskelės,leliumai,
Ne jūs dovanotos, leliumai.

9. Tik panelės pirktos, leliumai,
Ir jos dovanotos, leliumai.

10. Oi leliumai,
Gili, gili upelė, leliumai,
Dar nelabai gili, leliumai.

11. Toje upelėj, leliumai,
Žibus akmenėlis, leliumai.

12. Ant to akmenėlio, leliumai,
Dvi sesulės sėdi, leliumai.

13. Dvi sesulės sėdi, leliumai,
Po žiedelį turi, leliumai.

14. – Eikim mudu, broliukai, leliumai,
Pavarysim sesules, leliumai.

15. Pavarysim sesules, leliumai,
Ir atimsim žiedelius, leliumai.

16. – Atstokit, broliukai, leliumai,
Ne jūs pirkti žiedeliai, leliumai.

17. Ne jūs pirkti žiedeliai, leliumai,
Ne jūs dovanoti, leliumai.

18. Tik bernelio pirkti, leliumai,
Ir jo dovanoti, leliumai.

Ach koleda

1. Ach koleda,
Potůček hluboký, koleda,
ne však přehluboký, koleda.

2. V tom potůčku, koleda,
kámen lesklý, koleda.

3. Na tom kameni, koleda,
Dva bratři sedí, koleda.

4. Dva bratři sedí, koleda,
po šátečku mají, koleda.

5. – Pojďme, sestřičko, koleda,
bratrům nadběhneme, koleda.

6. Bratrům nadběhneme, koleda,
o šátky je připravíme, koleda.

7. – Nechte nás, sestřičky, koleda,
od vás nejsou ty šátečky, koleda.

8. Od vás nejsou ty šátečky, koleda,
Ani kupované, ani darované, koleda.

9. Ty jsou od dívenky, koleda.
koupené nám darované, koleda.

10. Ach koleda,
Potůček hluboký, koleda,
ne však přehluboký, koleda.

11. V tom potůčku, koleda,
kámen lesklý, koleda.

12. Na tom kameni, koleda,
Dvě sestry sedí, koleda.

13. Dvě sestry sedí, koleda,
Po prstýnku mají, koleda.

14. – Pojďme bratříčku, koleda,
sestrám nadběhneme, koleda.

15. Sestrám nadběhneme, koleda,
o prstýnky je připravíme, koleda.

16. – Nechte nás, bratříčci, koleda,
od vás nejsou ty prstýnky, koleda.

17. Od vás nejsou ty prstýnky, koleda,
ani kupované, ani darované, koleda.

18. Ty jsou od mládence, koleda,
koupené nám darované, koleda.