Slovo autora

Tyto webové stránky jsou pokusem o elektronické utřídění 44 litevských koled, které jsem přeložila pro PhDr.Věru Frolcovou, CSc. z Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci několikaleté spolupráce na jejím projektu týkajícím se vánočních písní v celoevropském kontextu. V roce 2004 mě požádala, zdali bych nepřeložila pro daný účel pár litevských koled, kdy se z páru stávalo postupně párů více, jak člověk odkrýval další a další vrstvy a s nimi i skrytá tajemství tohoto velmi specifického hudebně-slovesného žánru. Poněvadž jsou litevské koledy v evropském kontextu velmi svébytné, mohou tyto webové stránky posloužit jako praktický průvodce po poli neoraném všem, kdo mají zájem rozšířit si své obzory, a takto se přenést do jiných hudebních i sémantických dimenzí. Přeji všem příjemný pohyb zpět v čase.

Mgr. Dagmar VáňováÚvodní kapitola