Pod litevskou hvězdou

Narodila jsem se v roce 1971 s tím, že mi byl dán do vínku hudební sluch. Dar, díky němuž mě to vždy táhlo ke zpěvu a cizím jazykům. Jak šel čas, můj zájem o zpěv se prohluboval a rozvíjel po dobu deseti let ve dvou dětských pěveckých sborech. Tam jsem též objevila krásu českých lidových písní, které jsem slýchávala i doma. Od českých lidovek už nebylo daleko k těm cizojazyčným, díky nimž jsem zase hlouběji pronikala do duše národů, jejichž jazyk jsem se rozhodla studovat. Po studiu na gymnáziu jsem si pro další studium zvolila moderní filologii na FF UK v Praze, kde jsem si za předmět bádání vybrala ruštinu a litevštinu. S litevštinou se můj zájem o lidovou hudbu a folklor obecně ještě více prohloubil, a proto jsem svou diplomovou práci napsala na téma „Vėlės (duchové zemřelých) v litevské mytologii a folkloru“. Její součástí byl i překlad několika pohřebních pláčů, jež se později staly součástí sborníku: V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie (VB, Praha, Bohemika 1998, + Jaroslav Kabíček, Dagmar Váňová). Svou diplomovou práci jsem po letech zaslala do brněnského detašovaného pracoviště Etnologického ústavu AV ČR. Tam se dostala právě do rukou PhDr.Věry Frolcové, CSc, z čehož se pak odvinula dlouholetá spolupráce na překladech vánočních koled – kromě litevských též maďarských a anglických. Výsledkem naší spolupráce jsou i tyto webové stránky, za jejichž vznik velmi vděčím Soně Fialové a Vladimíru Štěpánovi, který mi moc pomohl s jejich vytvořením.


Z mých dalších aktivit

1991 - Res baltica - komponovaný pořad v tehdejším Realistickém divadle na podporu LT, LV, EE

1993 - Foje - koncertní turné - Praha-Bunkr, Liberec, Ústí n/Labem, Karlovy Vary, Plzeň, Praha RC

1997 - Diplomová práce - Veles (duchové zemřelých) v litevské mytologii a folkloru

2003 - Jazyková příprava Foerterova komorního pěveckého sdružení na soutěž sborů v Klaipedě - 1. místo

2004-2007 - Spolupráce s Dr. Věrou Frolcovou - překlad 48 litevských koled včetně vánoční problematiky

2008 - Česko-lotyšsko-litevská konverzace - spolupráce s Denisou Šelelyovou - korektury

2009 - Palác Akropolis - Komponovaný večer věnovaný Litvě - Atalyja - spolutvůrkyně akce

2009 – Organizace filmové sekce Baltfestu – festivalu prezentujícího pobaltskou literaturu a krátkometrážní filmovou tvorbu – 1. ročník

2009 – Komponovaný večer na téma litevských vánoc a písní novoročního cyklu v pražské Čajovně v síti a v Městském klubu kultury ve Cvikově

2009 – Zprovoznění těchto webových stránek

2010 - založení skupiny LITVA ART v rámci sociální sítě facebook, která je otevřená všem lituanistům či lidem se zájmem o litevskou kulturu.

2010 - organizace retrospektivy litevského animovaného filmu v rámci 9. ročníku AniFestu - mezinárodního festivalu animovaných filmů, konajícího se v Teplicích ve dnech 18.-23.5.2010

2011 - pokračování putování retrospektivy po ČRPřílohy