Seznam příloh

Tato sekce obsahuje tři stránky. Jednak stránku s poznámkovým aparátem, na níž jsou směrovány příslušné linky v celém textu. Za druhé pak stručný autorčin odborný životopis. Poslední stránka je poděkováním různým autorům za poskytnutá autorská práva.


Především jsou zde však odkazy na některé samostatné texty související s tematikou:Přílohy