Použitá literatura

Ambraziejus Jonynas – Úvodní slovo k pětisvazkovému Sborníku litevského folkloru (Lietuvių tautosaka), 1962

Angelė Vyšniauskaitė - Naše svátky roku (Mūsų metai ir šventės), 1993

Jadvyga Čiurlionytė - Litevské lidové melodie (Lietuvių liaudies melodijos), 1938 (1999)

Donatas Sauka - Litevský folklor (Lietuvių tautosaka), 1982

Pranė Dundulienė - Litevské svátky (Lietuvių šventės), 1991

Sborník litevského folkloru (Lietuvių tautosaka), 1962

Doporučená literatura

Eva Večerková, Věra Frolcová Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury
(2010, ISBN: 978-80-7429-006-0)

Jedná se o rukopis odevzdaný do tisku, který se bude realizovat v nakladatelství Vyšehrad k Vánocům 2010.Úvodní kapitola