Slovo závěrem

Můj pokus o roztřídění litevských koled je samozřejmě jen orientační, jelikož striktní rozdělení je v tomto případě skoro nemožné. A to i proto, že se v mnoha písních novoročního cyklu různé motivy navzájem prolínají. Jejich interpretační doba též není úplně jasně vymezená. Tyto webové stránky mají sloužit převážně k lepší orientaci v problematice, o níž se v českém kontextu tak často nedočteme. Pokud pomohou rozšířit obzory, pak tato práce nebyla zbytečná. Veškeré překlady lze samozřejmě považovat za první vlaštovku svého druhu, ježto jsem si vědoma toho, že ještě stále velké množství litevského vánočního písňového materiálu čeká na své zpracování.Úvodní kapitola