Vánoční koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach sokole sokolíčku

Ach, za vraty, koleda

Jeřábice letěla lesem

Na ulici, na široké II.

Nedělního rána

Po sadu jsem chodila

Temnou nocí, koleda

Tři včelky lesem letěly

Ty, veverko

V zeleném sadě jablůňkaAch sokole sokolíčku

Záznam: 1931
Zpíval: Anelė Grigienė (86)
Místo: Raudonikiai

Zapsal: E. Šneideris
Nahrál: -
Archivační číslo: text - LTR 374c(3297)


Oi sakale sakalėli

- Oi sakale sakalėli,
darželiuose ievaruose,

Oi, kur buvai, lakiojai,
Darželiuose ievaruose?

- Oi, aš buvau, lakiojau,
darželiuose ievaruose,

Ant marelių pas antelę,
Darželiuose ievaruose.

- Kodėl sieros nepagavai,
Darželiose ievaruose?

- Nors aš sieros nepagavau,
Darželiuose ievaruose,

Bet plunksnelę išpešiau,
Darželiuose ievaruose,

Savo šalin parnešiau,
Darželiuose ievaruose,

Antelių pulkan įmečiau,
Darželiuose ievaruose.

- Oi tu, Juozuli jaunasai,
Darželiuose ievaruose,

Oi, kur buvai, uliavojai,
Darželiuose ievaruose?

- Oi aš buvau, uliavojau,
Darželiuose ievaruose,

Aukštoj klety pas mergelę,
Darželiuose ievaruose.

- Kodėl jaunos nepaėmei,
Darželiuose ievaruose?

- Nors aš jaunos nepaėmiau,
Darželiuose ievaruose,

Bet vainikus nuėmiau,
Darželiuose ievaruose,

Savo šalin parnešiau,
Darželiuose ievaruose,

Mergelių pulkan įmečiau,
Darželiuose ievaruose.

Šokit, jaunos, uliavokit,
Darželiuose ievaruose!

Ach sokole sokolíčku

- Ach sokole sokolíčku,
v zahrádečce javor,

Ach, kam jsi letěl,
v zahrádečce javor?

- Ach, já jsem letěl,
v zahrádečce javor,

Za kachničkou k moři,
v zahrádečce javor.

- Proč´s ji sivou nepolapil,
v zahrádečce javor?

- I když jsem ji nepolapil,
v zahrádečce javor,

Přec´ o pírko ji připravil,
v zahrádečce javor,

K sobě domů přines´,
v zahrádečce javor,

V hejno kachen hodil,
v zahrádečce javor.

- Ach ty, Josífku mladý,
v zahrádečce javor,

Ach, kam jsi šel ,
v zahrádečce javor?

Ach, já jsem šel,
v zahrádečce javor,

Do sýpky vysoké za milou,
v zahrádečce javor.

- Proč´s ji mladou nepolapil,
v zahrádečce javor?

- I když jsem ji nepolapil,
v zahrádečce javor,

Přec´ o věneček ji připravil,
v zahrádečce javor,

K sobě domů přines´,
v zahrádečce javor,

Mezi dívky hodil,
v zahrádečce javor.

Radujte se, veselte se,
v zahrádečce javor!