Vánoční koledy s žertovným motivem - západní Dzūkija

Hej, svatá koleda přijíždí

Plaval bobr přes Dunaj, koledaPlaval bobr přes Dunaj, koleda

Záznam: 1935
Zpíval: E. Jasonienė (76)
Místo: Nemunaitis

Zapsal: J. Velička
Nahrál: -
Archivační číslo: text – LTR 702(44)


Plaukė bebras per Dunojų, kalėda

Plaukė bebras per Dunojų, kalėda,
Ir išplaukė, apsikratė, kalėda,
Apsikratė, apsiverkė, kalėda:
- Valsčionaičiai, čigonaičiai, kalėda,
Šaudo mane, gaudo mane, kalėda.
Nors jie mane pašaus, pagaus, kalėda,
Nemokės mano šiūbą nešiot, kalėda, -
Šventą dieną karčiamon nueis, kalėda,
Prastą dieną po suolu padės, kalėda.
Plaukė bebras per Dunojų, kalėda,
Ir išplaukė, apsikratė, kalėda,
Apsikratė, apsiverkė, kalėda:
- Miesčionaičiai, tie ponaičiai, kalėda,
Tai jie mane pašaus, pagaus, kalėda,
Tai jie mokės šiūbą nešiot, kalėda, -
Šventą dieną bažnyčion eis, kalėda,
Prastą dieną šepon padės, kalėda.

Plaval bobr přes Dunaj, koleda

Plaval bobr přes Dunaj, koleda, *11
jak vyplaval, oklepal se, koleda,
oklepal se, rozplakal se, koleda:
- Sedláci, cikáni, koleda,
střílejí mě, chytají mě, koleda,
i když mě střelí, chytí, koleda,
neumí můj kožich nositi, koleda, -
O svátku v něm jdou do hospody, koleda,
v den všední ho pod lavici pohodí, koleda.
Plaval bobr přes Dunaj, koleda,
jak vyplaval, oklepal se, koleda,
oklepal se, rozplakal se, koleda:
- Měšťani, ti páni, koleda,
ať si mě střelí, chytí, koleda,
ti umí můj kožich nositi, koleda, -
O svátku v něm do kostela chodí, koleda,
v den všední ho do skříně věší, koleda.