Vánoční koledy mytologické - západní Dzūkija

Ach koleda svatá přijela

Ach, přibíhá jelen plachý

Ach svaté vánoce přijíždějí

Hej, svatá koleda přijíždí

Přibíhá jelen devítirohý

Vánočního rána

Vánočního rána růže rozkvetla

Vprostřed pole

V půli pole hruška kvete

Zahrádečko, koledaVprostřed pole

Záznam: 1938
Zpíval: Katrė Kazlauskienė (56)
Místo: Babriškės

Zapsal: Z. Slavinskas
Nahrál: -
Archivační číslo: LTA str. 887(3), text 1491(30)
Vidury lauko

Vidury lauko stovi grūšelė,
kalė(da).

Toje grūšelėj žvakelės dega,
kalė(da).

Oi, ir nukrito kibirkštėlė,
kalė(da).

Oi, pasliejo marios mėlynos,
kalė(da).

Ant tų marelių laivelis plaukia,
kalė(da).

Tame laively krėslelis stovi,
kalė(da).

Tame krėslely mergelė sėdi,
kalė(da).

Mergelė sėdi, gromatą rašo,
kalė(da).

Gromatą rašo, tėveliam siunčia,
kalė(da).

- Oi tėveli, miela motule,
kalė(da).

Atvažiuos in jus dyvni sveteliai,
kalė(da).

Dyvni sveteliai dar nepadabni,
kalė(da).

Ponas Dievulis su anionėliais,
kalė(da).

Pana Švenčiausia su apaštėliais,
kalė(da).

Vprostřed pole

V půli pole hruška stojí,
koleda.

Na té hrušce svíce svítí,
koleda.

Ach, vylétla jiskřička,
koleda.

Ach, moře modrá se rozlila,
koleda.

Na těch mořích loďka pluje,
koleda.

A v té loďce židle stojí,
koleda.

Na té židli dívka sedí,
koleda.

Dívka sedí, dopis píše,
koleda.

Dopis píše, rodičům jej posílá,
koleda .

- Ach tatíčku, matičko milá,
koleda.

Přijedou k vám hosté zvláštní,
koleda.

Hosté zvláštní nevídaní,
koleda.

Pánbíček s anděly,
koleda.

Panna Přesvatá s apoštoly,
koleda.