Adventní koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach, koleda

Ach ty, zajíčku maličký

Kotūris

Oi ty, včeličko, ty ty ty

Pobíhala pávice po dvoře

Potůček hluboký, koleda

Sokolíčku sivý

Tři včelky letěly

Vychloubal se jestřábíčekVychloubal se jestřábíček

Záznam: 1938
Zpíval: Marė Platulevičienė (65)
Místo: Kampai

Zapsal: V. Ulčinskas
Nahrál: -
Archivační číslo: text - LTR 1434(3)


Kvolinosi vanagėlis

Kvolinosi vanagėlis,
Aleliuma rūtele, vanagėlis:

- Aš tave, kuosele, pagausiu,
Aleliuma rūtele, pagausiu,

Kalne žvyrių lesančią,
Aleliuma rūtele, lesančią,

Klony purvyną geriančią,
Aleliuma rūtele, geriančią!

- Nesikvolink, vanagėli,
Aleliuma rūtele, vanagėli,

Tu manęs nepagausi,
Aleliuma rūtele, nepagausi!

Aš pasikelsiu - nulėksiu,
Aleliuma rūtele, nulėksiu.

Aš įlėksiu pulkelin,
Aleliuma rūtele, pulkelin

Tarpe juodų kuoselių,
Aleliuma rūtele, kuoselių,

Tarpe sierų antelių,
Aleliuma rūtele, antelių.

- Aš tave, kuosele, pažinsiu,
Aleliuma rūtele, pažinsiu

Ant raibųjų plunksnelių,
Aleliuma rūtele, plunksnelių,

Ant geltonų kojelių,
Aleliuma rūtele, kojelių!

Kvolinosi bernelis,
Aleliuma rūtele, bernelis:

- Aš tave, mergele, paimsiu,
Aleliuma rūtele, paimsiu,

Aukštojon klėtin einančią,
Aleliuma rūtele, einančią,

Margas skrynias rakinančią,
Aleliuma rūtele, rakinančią!

- Nesikvolink, berneli,
Aleliuma rūtele, berneli,

Tu manęs nepaimsi,
Aleliuma rūtele, nepaimsi!

Aš įsėsiu suolelin,
Aleliuma rūtele, suolelin

Tarpe jaunų mergelių,
Aleliuma rūtele, mergelių,

Tarpe senų martelių,
Aleliuma rūtele, martelių.

Aš tave pažinsiu,
Aleliuma rūtele, pažinsiu

Ant geltonų kaselių,
Aleliuma rūtele, kaselių,

Ant skaisčiųjų veidelių,
Aleliuma rotele, veidelių!

Vychloubal se jestřábíček

Vychloubal se jestřábíček, *4
aleluja routa, jestřábíček:

- Já tě, kavko ptáčku, chytím,
aleluja routa, chytím,

Až budeš na hoře písek zobat,
aleluja routa, zobat,

Až budeš v údolí bahno pít,
aleluja routa, pít!

- Nechlub se ty, jestřábíčku,
aleluja routa, jestřábíčku,

Však ty mne nechytíš,
aleluja routa, nechytíš!

Jak vzlétnu - ulétnu,
aleluja routa, ulétnu.

Do hejna zalétnu,
aleluja routa, zalétnu.

Mezi černé kavky,
aleluja routa, kavky,

Mezi sivé kachny, aleluja routa, kachny.

- Já tě, kavko ptáčku, poznám,
aleluja routa, poznám

Po sivém peří,
aleluja routa, peří,

Po žlutých nohou,
aleluja routa, nohou!

Vychloubal se mládeneček,
aleluja routa, mládeneček:

- Já tě, má milá, dostanu,
aleluja routa, dostanu.

Až budeš do sýpky utíkat,
aleluja routa, utíkat,

Barevné truhly zamykat,
aleluja routa, zamykat!

- Nechlub se ty, mládenečku,
aleluja routa, mládenečeku,

Však ty mne nedostaneš,
aleluja routa, nedostaneš!

Já usednu na lavičku,
aleluja routa, na lavičku

Mezi dívky mladé,
aleluja routa, mladé,

Mezi snachy staré,
aleluja routa, staré.

Však já tě poznám,
aleluja routa, poznám

Po žlutých copech,
aleluja routa, copech,

Po rudých lících,
aleluja routa, lících!