Adventní koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach, koleda

Ach ty, zajíčku maličký

Kotūris

Oi ty, včeličko, ty ty ty

Pobíhala pávice po dvoře

Potůček hluboký, koleda

Sokolíčku sivý

Tři včelky letěly

Vychloubal se jestřábíčekTři včelky letěly

Záznam: 1936
Zpíval: Marytė Žydelytė (28)
Místo: Šlaitas

Zapsal: J. Aidulis
Nahrál: J. Jurga
Archivační číslo: text. I mel. LTR 1031(159)Lėkė trys bitukės

Lėkė trys bitukės,
Belėkdamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Belėkdamos suskalbėjo:
Kur mes trys nulėksime,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - medų nešti,
Aš, antroji, - vaško nešti,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - vaško nešti,
Aš, trečioji, - aukšton drevėn,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys nueisime,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - ponų žemėn,
Aš, antroji, gudų žemėn,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - gudų žemėn,
Aš trečioji, - piesčynuosna,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys atvažiuosim,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - pas tevelį,
Aš, antroji, - pas motulę,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - pas motulę,
Aš, trečioji, - pas brolelį,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Ką mes trys nusinešim,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - pyragėlio,
Aš, antroji, - baltos duonos,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - baltos duonos,
Aš, trečioji, - mažą vaiką,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys susėsime,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - užu stalo,
Aš, antroji, - ant zoslano,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - ant zoslano,
Aš, trečioji, priešais pečių,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kur mes trys atsigulsim,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - margon laškon,
Aš, antroji, - ant suolelio,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - ant suolelio,
Aš, trečioji, - viršum pečiaus,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kuo mes trys nusiprausim,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - žaliu vynu,
Aš, antroji, - vandenėliu,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - vandenėliu,
Aš, trečioji, - ašarėlėm,
Kalėda, kalėdzia.

ėjo trys sesulės,
Beeidamos suskalbėjo,
Kalėda, kalėdzia.

Beeidamos suskalbėjo:
Kuo mes trys šluostysimės,
Kalėda, kalėdzia?

Aš, pirmoji, - šilko skuska,
Aš, antroji, - abrūsėliu,
Kalėda, kalėdzia.

Aš, antroji, - abrūsėliu,
Aš, trečioji, - prijuostėle,
Kalėda, kalėdzia.

Tři včelky letěly

Tři včelky letěly,
za letu se bavily,
koleda, koleda.

Za letu se bavily:
Kam se my tři vydáme,
koleda, koleda?

Já, první, pro med,
Já, druhá, pro vosk,
koleda, koleda.

Já, druhá, pro vosk,
já, třetí, do lesního úlu,
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily:
Kam se my tři vydáme,
koleda, koleda?

Já, první, do země pánů,
já, druhá, do země Bělorusů,
koleda, koleda.

Já, druhá, do země Bělorusů,
já, třetí, na písečnou dunu,
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily:
Kam my tři dorazíme,
koleda, koleda?

Já, první, k tatíčkovi,
já, druhá, k matičce,
koleda, koleda.

Já, druhá, k matičce,
já, třetí, k bratříčkovi,
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily:
co my tři přineseme,
koleda, koleda?

Já, první, koláček,
já, druhá, bílý chléb,
koleda, koleda.

Já, druhá, bílý chléb,
já, třetí, robátko,
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily,
Kam se mi tři usadíme,
koleda, koleda?

Já, první, za stůl,
já, druhá, na houpací židli,
koleda, koleda.

Já, druhá, na houpací židli,
já, třetí, na zápecí, *10
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily:
Kam se mi tři uložíme,
koleda, koleda?

Já, první, na pestrou postel,
já, druhá, na lavici,
koleda, koleda.

Já, druhá, na lavici,
já, třetí, na zápecí, *10
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily:
Čím se my tři umyjeme,
koleda, koleda?

Já, první, zeleným vínem, *5
já, druhá, vodou,
koleda, koleda.

Já, druhá, vodou,
já, třetí, slzami,
koleda, koleda.

Tři sestry se procházely,
po cestě se bavily,
koleda, koleda.

Po cestě se bavily:
Čím se my tři usušíme,
koleda, koleda?

Já, první, šátkem,
já, druhá, ručníkem,
koleda, koleda.

Já, druhá, ručníkem,
já, třetí, zástěrou,
koleda, koleda.