Vánoční koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach sokole sokolíčku

Ach, za vraty, koleda

Jeřábice letěla lesem

Na ulici, na široké II.

Nedělního rána

Po sadu jsem chodila

Temnou nocí, koleda

Tři včelky lesem letěly

Ty, veverko

V zeleném sadě jablůňkaNedělního rána

Záznam: 1938
Zpíval: Marė Platulevičienė (65)
Místo: Kampai

Zapsal: V. Ulčinskas
Nahrál: -
Archivační číslo: text – LTR 1434(21)


Nedėlios rytą

Nedėlios rytą
Ežeras šalo,
Alelium kalėda,
Ežeras šalo.

Ežeras šalo,
Kupčiai važiaivo,
Alelium kalėda,
Kupčiai važiavo.

Mano brolelis
Eketes kirto,
Alelium kalėda,
Eketes kirto.

Eketes kirto,
Žirgelį girdė,
Alelium kalėda,
Žirgelį girdė.

Žirgelį girdė,
Galvelėn mušė,
Alelium kalėda,
Galvelėn mušė.

- Oi, nemušk nemušk
Manęs, berneli,
Alelium kalėda,
Manęs, berneli!

Aš tave nešiu
Uošvio dvarelin,
Alelium kalėda,
Uošvio dvarelin.

Savo galvele
vartus atkelsiu,
Alelium kalėda,
Vartus atkelsiu,

O uodegėle
Dvarą nušluosiu,
Alelium kalėda,
Dvarą nušluosiu.

Savo auselėm
Dangų paremsiu,
Alelium kalėda,
Dangų paremsiu.

Savo akelėm
Žvaigždes skaitysiu,
Alelium kalėda,
Žvaigždes skaitysiu,

O patkavėlėm
Ugnį įskilsiu,
Alelium kalėda,
Ugnį įskilsiu.

Nedělního rána

Nedělního rána
jezero zamrzá,
aleluja koleda,
jezero zamrzá.

Jezero zamrzá,
kupci jedou,
aleluja koleda,
kupci jedou.

Můj bratr,
díry rubá v ledu,
aleluja koleda,
díry rubá v ledu.

Díry v ledu rubá,
koně pojí,
aleluja koleda,
koně pojí.

Koně pojí,
po hlavě bije,
aleluja koleda,
po hlavě bije.

- Ach, nebij mě,
nebij, mládenečku,
aleluja koleda,
nebij, mládenečku!

Vždyť já tě nesu,
do tchánova statku,
aleluja koleda,
do tchánova statku.

Svou hlavou
vrata otevřu,
aleluja koleda,
vrata otevřu,

A ocasem
dvůr zametu,
aleluja koleda,
dvůr zametu.

Svýma ušima
nebe podepřu,
aleluja koleda,
nebe podepřu.

Svýma očima,
hvězdy spočítám,
aleluja koleda,
hvězdy spočítám,

A podkovami
oheň rozdělám,
aleluja koleda,
oheň rozdělám.