Adventní koledy s žertovným motivem - západní Dzūkija

Ach, přijelo pět neženatýchAch, přijelo pět neženatých

Záznam: 1949-55
Zpíval: Marijona Dausenienė (55)
Místo: Čižiūnai

Zapsal: P. Bieliauskas
Nahrál: P. Bieliauskas
Archivační číslo: text i mel. LTR 3012(239)Vai, ir atvažiavo penki neženoti

Vai, ir atvažiavo penki neženoti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Vieno neženoto galva didelė,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Galva didelė - aukštinio kamštis,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Antro neženoto akelės žvairos,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Akelės žvairos pelelėm gaudyti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Trečio neženoto danteliai reti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Danteliai reti kisieliui sunkti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Ketvirto neženoto rankos kaip grėbliai,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Rankos kaip grėbliai takeliams greboti,
Neduok manęs, motule, nei už vieno.

Penkto neženoto kojelės kreivos,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Kojelės kreivos kaip kačergėlės,
Neduok manęs, motule, nei už vieno,

Kaip kačergėlės žarijom žarstyti,
Neduok manos, motule, nei už vieno.

Ach, přijelo pět neženatých

Ach, přijelo pět neženatých k nám domů,
nedávej mě, matičko, ani jednomu.

První má velkou hlavu,
nedávej mě, matičko, ani jednomu.

Hlavu velkou jak od žlabu zátku,
nedávej mě, matičko, ani jednomu,

Druhý má šilhavé oči,
nedávej mě, matičko, ani jednomu,

Šilhavé oči - myši jimi straší,
nedávej mě, matičko, ani jednomu.

Třetí má vypadané zuby,
nedávej mě, matičko, ani jednomu,

Vypadané zuby - kysel jimi cedí,
nedávej mě, matičko, ani jednomu.

Čtvrtý má ruce jak hrábě,
nedávej mě, matičko, ani jednomu,

Ruce jak hrábě - cesty jimi hrabe,
nedávej mě, matičko, ani jednomu.

Pátý má křivé nohy,
nedávej mě, matičko, ani jednomu,

Křivé nohy jako pohrabáče,
nedávej mě, matičko, ani jednomu,

Žhavý popel jimi prohrabuje,
nedávej mě, matičko, ani jednomu.