Adventní koledy se zásnubním motivem - východní Dzūkija

Má ten zajíčekMá ten zajíček

Záznam: 1948
Zpíval: Marija Seržantaitė
Místo: Žižmai

Zapsal: J. Alešiūnaitė
Nahrál: J. Jurga
Archivační číslo: text - LTR 2618(20),
mel. - LTR 2734(44)/1351(15) plTai tam kiškeliui

Tai tam kiškeliui
Tai trys misleliai,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Pirmas mislelis -
Per laukus skristi,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Kitas mislelis -
Per medžią bėgti,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Trečias mislelis -
Per marias plaukti,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Per laukus skrisiu -
Tai kurtai pagaus,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Per medžią bėgsiu -
Strielčiai užušaus,
Mislelai mano
Tai sumislyta.

Per marias plauksiu -
Tai nustapysiu,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Tai tam berneliui
Tai trys misleliai,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Vienas mislelis -
Tėvo klausyti,
Misleliai mano
tai sumislyta.

Kitas mislelis -
Carui slūžyti,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Trečias mislelis -
Apsiženyti,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Tėvo klausysiu -
Zbavionas būsiu,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Carui slūžysiu -
Tai slaunas būsiu,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Apsiženysiu -
Gaspadorius būsiu,
Misleliai mano
Tai sumislyta.

Má ten zajíček

Má ten zajíček
má tři dumání,
dumáníčko moje
dumání.

První dumání -
přes pole přepádit,
dumáníčko moje
dumání.

Druhé dumání -
přes les přeběhnout,
dumáníčko moje
dumání.

Třetí dumání -
přes moře přeplavat,
dumáníčko moje
dumání.

Přes pole poletím -
psi mne polapí,
dumáníčko moje
dumání.

Přes les poběžím -
lovci mne zastřelí,
dumáníčko moje
dumání.

Přes moře poplavu -
tam zas utonu,
dumáníčko moje
dumání.

Má ten mládenec
má tři dumání,
dumáníčko moje
dumání.

První dumání -
otce poslouchat,
dumáníčko
dumání.

Druhé dumání -
caru sloužiti,
dumáníčko moje
dumání.

Třetí dumání -
ženu najíti,
dumáníčko moje
dumání.

Otce poslouchat budu -
zachráněn budu,
dumáníčko moje
dumání.

Caru sloužiti budu -
proslaven budu,
dumáníčko moje
dumání.

Ženu si najdu -
hospodářem budu,
dumáníčko moje
dumání.