Adventní koledy se zásnubním motivem - západní Dzūkija

Ach, koleda

Ach ty, zajíčku maličký

Kotūris

Oi ty, včeličko, ty ty ty

Pobíhala pávice po dvoře

Potůček hluboký, koleda

Sokolíčku sivý

Tři včelky letěly

Vychloubal se jestřábíčekSokolíčku sivý

Záznam: 1947
Zpíval: Valerija Kibirkštytė
-Jakubauskienė (57)
Místo: Druskininkų k.

Zapsal: J. Prusevičius
Nahrál: A. Prusevičius
Archivační číslo: text i mel. LTR 2847(49)
Sakalėli sierasai

- Sakalėli sierasai,
Žalia rūta, kalėda,

Kaip tu drįsai soduose,
Žalia rūta, kalėda?

- Drįsau drįsau ne vienas,
Žalia rūta, kalėda.

Pirma leidau strazdelį,
Žalia rūta, kalėda.

Paskui sieras įlėkiau,
Žalia rūta, kalėda.

Uždabojau gegulę,
Žalia rūta, kalėda.

Pro sodelį lekiančią,
Žalia rūta, kalėda,

Obelėlę lesančią,
Žalia rūta, kalėda,

Vyšnių uogas geriančią,
Žalia rūta, kalėda. -

- Tu, gegule, tu mano,
Žalia rūta, kalėda,

Raibos plunksnos - tai mano,
Žalia rūta, kalėda.

- Tu, broleli jaunasai,
Žalia rūta, kalėda,

Kaip tu drįsai uošvijoj,
Žalia rūta, kalėda?

- Drįsau drįsau ne vienas,
Žalia rūta, kalėda.

Pirma leidau brolelį,
Žalia rūta, kalėda,

Paskui jaunas įėjau,
Žalia rūta, kalėda.

Uždabojau mergelę,
Žalia rūta, kalėda,

Per dvarelį einančią,
Žalia rūta, kalėda,

Žalią rūtą nešančią,
Žalia rūta, kalėda. -

- Tu, mergele, tu mano,
Žalia rūta, kalėda.

Sokolíčku sivý

- Sokolíčku sivý,
routa zelená, koleda,

Jak ses do sadu odvážil,
routa zelená, koleda?

- Sám jsem se neodvážil,
routa zelená, koleda.

Nejprv jsem drozda vpustil,
routa zelená, koleda.

Pak jsem já sivý vletěl,
routa zelená, koleda.

Spatřil jsem kukačku,
routa zelená, koleda.

Jak přes sad letí,
routa zelená, koleda,

Jablko klove,
routa zelená, koleda,

Z višní pije,
routa zelená, koleda. -

- Tys´, kukačko, moje,
routa zelená, koleda,

Tvé sivé peří je moje,
routa zelená, koleda.

- Ty, bratříčku mladý,
routa zelená, koleda,

Jak ses k tchánovi odvážil,
routa zelená, koleda?

- Sám jsem se neodvážil,
routa zelená, koleda.

Nejprv jsem bratra vpustil,
routa zelená, koleda,

Pak jsem já mladý vešel,
routa zelená, koleda.

Spatřil jsem dívenku,
routa zelená, koleda,

Jak přes dvůr kráčí,
routa zelená, koleda,

Zelenou routu nese,
routa zelená, koleda, -

- Tys´, dívenko, moje,
routa zelená, koleda.