Tato sekce vznikla z písní, u nichž z různých důvodů chybí označení adventní, vánoční či novoroční. Jelikož však obsahují prvky, charakteristické pro písně novoročního cyklu, není o jejich přináležitosti k této tematice pochyb, a jsou tudíž nedílnou součástí těchto webových stránek. Navíc mohou být později doplněny o chybějící údaje a přeřazeny do konkrétní sekce.
Nezařazené