Z hlediska doby je občas těžké říci, kdy jsou které z koled zpívány, zdali jen o adventu či jen o vánocích: někteří interpreti nazývají adventní písně vánočními a naopak, jiní zas tvrdí, že jsou oba tyto druhy zpívány současně/v téže době. Proto existuje pár takových, jež jsou zastoupeny v obou kategoriích či naopak patří mezi nezařazené. Hodně adventních písní bylo zpíváno v předvánočně-adventním období během přástek. Častěji obsahují refrén typu: leliuma, lelimoj, leliumoj, leliumai, lilima, aleliuma rūta, aleliuma rūtele, aladumai ladum, což však vzhledem k výše řečenému nemusí být vždy podmínkou k jejich určení.


Adventní