Zásnubní motivy jsou v písních novoročního cyklu pravděpodobně relikty dávných dob, kdy bylo v Litvě či ve Východním Prusku toto období, připadající na současný spíše "zádumčivý" advent či vánoce, naopak obdobím zásnub a svateb, protože lidé měli tou dobou nejvíce zásob jídla a pití a také měli za celý rok nejméně práce. Později však došlo vlivem církve k přesunutí těchto "radostných" aktivit až na období mezi Třemi králi a Masopustem.
Se zásnubními motivy