Z hlediska geografické polohy můžeme litevské písně novoročního cyklu nejčastěji lokalizovat na území zvaném Dzūkija - jihovýchodní část Litvy. Tato oblast je považována za největší "rezervoár" litevského písňového folkloru, a to včetně koled, jichž se na tomto území dochovalo a bylo zaznamenáno nejvíce ze všech litevských krajů. Můžeme ji rozdělit ještě na dvě podskupiny, a to západní Dzūkiji a východní Dzūkiji. Hranice mezi oběma "poddialekty" vede právě poblíž Vilniusu, a to mírně od severozápadu na jihovýchod. Obě oblasti se vyznačují tzv. dzūkováním. Jedná se o fonetický jev, jehož pojmenování vychází z hláskové změny nejpříznačnější pro tento dialekt, kdy se ve slovech místo d, t vyslovuje dz, c.Západní Dzūkija